TEXTILE EXPO - KIEV, UKRAINE
Poznan Fashion Fair
KYIV FASHION
FAST TEXTILE
POLSKA MODA - Targi Mody Poznan
INTERNATIONAL APPAREL & TEXTILE FAIR - DUBAI
MOROCCO STYLE TEXTILE