powrót DO LEATHER & SHOES


Uwaga! Z okazji inauguracji tytułu Leather & Shoes
numer 1 objęty jest specjalną ofertą rabatową

- na start wszystkie ceny ponad 50% w dół!

Przy czym - im większa reklama - tym większy rabat!

CENNIK REKLAM - Leather & Shoes

 

WIELKOŚĆ REKLAMY


Cena w promocji "NA START"

Cena w kolejnych numerach
(bez promocji)


CAŁA STRONA
na spad - przed obcięciem ( 210/290 mm )
- po obcięciu ( 205/280 mm )

1.200 zł

2.800 zł


1/2 STRONY
w poziomie - ( 185/125 mm )
w pionie - ( 90/250 mm )

800 zł

1.800 zł


1 MODUŁ
1/4 strony - ( 122/90 mm )

500 zł

1.000 zł


OKŁADKA
_


I strona (TYTUŁOWA)
_

2.500 zł

5.500 zł


II strona
_

1.500 zł

4.000 zł


III strona
_

1.400 zł

3.200 zł


IV strona
_

2.000 zł

3.800 zł


SPECJALNE
_


INSERTY ( wkładki ) - ulotki nie przekraczające wymiarów jednej strony ( 280/205 mm ) i wagi 30 g_

0,40 zł/szt.

0,50 zł/szt.

 


CENY OBEJMUJĄ:

_


1. Wykonanie dla klienta jednego projektu, na podstawie którego klient nanosi jednorazowo poprawki i zmiany, po czym powstaje projekt ostateczny reklamy, który następnie zostanie zamieszczony na łamach czasopisma.

* W przypadku braku akceptacji ze strony klienta przedstawionej propozycji reklamy, klient zobowiązany jest dostarczyć gotową reklamę do druku w formie i parametrach obowiązujących w czasopiśmie "expo image" w terminie nie przekraczającym ogólnych zasad przyjmowania gotowych projektów do druku.

2. Wydrukowanie reklamy i kolportaż czasopisma
_

 

CENY DOTYCZĄ JEDNORAZOWEGO WYDRUKOWANIA REKLAMY W CZASOPIŚMIE

PODAWANE KOSZTY STANOWIĄ CENY NETTO, DO KTÓRYCH DOLICZANY JEST 23% PODATEK VAT
_

   
powrót DO LEATHER & SHOES