2012-03-28

Zdobyć rynek w Turcji i krajach ościennych

Obroty handlowe pomiędzy Polską i Turcją szybko rosną. W 2011 roku przekroczyły poziom 5 mld USD, wobec 2,7 mld USD w 2007 r. Ten ponad 50% wzrost został uzyskany mimo światowej recesji, która spowolniła rozwój gospodarek wielu krajów. Na tym tle gospodarki Polski i Turcji mają się nieźle. W 2011 r. wzrost polskiego PKB wyniósł 4,3 % a tureckiego ponad 6,6% (najszybciej na świecie). Rośnie też szybko współpraca pomiędzy obydwoma krajami. Ułatwia ją Portal Gospodarczy Polska-Turcja Sp. z o.o. - www.polandturkey.com, który powstał z inicjatywy Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej (www.ptcoc.eu), przy wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego 8.1. - Innowacyjna Gospodarka.

Portal jest e-platformą, mającą na celu ułatwienie polsko-tureckiej współpracy gospodarczej poprzez świadczenie e-usług adresowanych głównie (ale nie wyłącznie) małym i średnim firmom w Polsce i Turcji, które nie mają wydzielonych działów współpracy międzynarodowej, dlatego prowadzony jest w językach narodowych. Opisuje Polskę i warunki prowadzenie biznesu dla przedsiębiorców tureckich w ich ojczystym języku i odwrotnie. W istocie e-platforma to dwa Portale: po turecku o Polsce - adresowany do tureckich przedsiębiorców oraz po polsku o Turcji - adresowany do przedsiębiorców polskich. Portal zapewnia przedsiębiorcom bezpłatny dostęp do bazy kontaktów poprzez katalog firm polskich i tureckich. Jest także wiarygodnym źródłem informacji gospodarczych dla polskich przedsiębiorców o warunkach prowadzenia biznesu w Turcji, a dla tureckich o możliwościach biznesowych w Polsce. Portal realizuje swoją misję m.in. poprzez wymianę informacji z największymi Izbami Przemysłowymi i Handlowymi ze Stambułu, Ankary, Izmiru i innych centrów przemysłowych w Turcji, a w Polsce we współpracy z wszystkimi izbami branżowymi, Ministerstwem Gospodarki oraz innymi organizacjami odpowiedzialnymi za promocję polskiej gospodarki.

Oferta skierowana do przedsiębiorców w Polsce i Turcji proponuje:
- wyszukiwanie partnerów biznesowych spośród firm znajdujących się w bazie danych Portalu - jest w niej ok. 50 tys. firm tureckich i ok. 200 tys. firm polskich - sklasyfikowanych według branż i Europejskiego systemu klasyfikacji NACE rev. 2. Jest to system statystyczny wspólny dla wszystkich państwa członkowskich UE oraz Turcji. To oznacza, że klasyfikacja działalności (nie towaru lecz zakresu działalności) jest zestandaryzowana we wszystkich językach UE i Turcji. Jest więc jednoznaczna. To stanowi o unikalności Portalu. Turecki przedsiębiorca posługując się swoim ojczystym językiem i klasyfikacja NACE 2 może bezbłędnie wyszukać polskiego przedsiębiorcę o tym samym profilu;
- zamieszczenie w bazie danych WIZYTÓWKI FIRMY, informacji adresowanych do potencjalnego klienta z Turcji i Bliskiego Wschodu oraz Polski. Oferta pozwala na bezpłatne zamieszczenie opisu firmy w ilości ok. 1200 znaków oraz odpłatne zamieszczenie dowolnej ilości informacji o swoich produktach. Redakcja portalu pomaga je przetłumaczyć na język polski lub turecki;
- wyszukiwanie firm oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych przy pomocy partnerów w Turcji: Izb Przemysłowo-Handlowych, firm będących członkami Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Ankarze;
- zamieszczanie materiałów reklamowych na Portalu i ich produkcję, w tym tłumaczenie informacji i tekstów promocyjnych na język turecki;
- organizację wyjazdów biznesowych do Turcji przy współpracy z partnerem - Biuro Promocji Mazovia (www.bpmazovia.org.pl). Biuro jest wyspecjalizowanym organizatorem imprez promocyjnych, misji biznesowych, spotkań bilateralnych, ze szczególnym ukierunkowaniem na Turcję. Prezes Biura jest byłym pracownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Ankarze.

Warto spróbować! - www.polandturkey.com