2014-10-14

Wszystko na temat nici

Nawet najmniejszy błąd związany z wykorzystaniem nici może doprowadzić do strat inwestycji poczynionych w materiały, wyposażenie, konstrukcję elementu odzieży oraz siłę roboczą. Dogłębna wiedza na temat nici jest zatem koniecznością. Poszerzanie wiadomości na temat nici, analiza ich właściwości oraz wybór i wykorzystanie odpowiednich materiałów mają ogromny wpływ na wydajność procesów produkcyjnych i jakość szwów.

Funkcje nici
Nici szwalnicze to specjalne rodzaje przędzy, opracowane w taki sposób, by nadawały się do wykorzystania w szybkobieżnych maszynach szwalniczych. Tak skonstruowane nici służą do formowania wytrzymałych ściegów, które nie ulegają zniekształceniu podczas użytkowania produktu. Podstawową funkcją nici jest zapewnienie walorów estetycznych i użytkowych ściegów i szwów.

Jakie czynniki wpływają na funkcje nici?

Czynniki mające wpływ na wygląd nici  

Kolor, połysk i grubość nici to czynniki, które powinny być brane pod uwagę podczas wyboru materiałów do szycia dekoracyjnych ściegów lub haftów.

Inne czynniki:

 • dopasowanie barw i odcieni
 • trwałość kolorów
 • rodzaj ściegu
 • regularność formowania ściegów

Czynniki mające wpływ na jakość nici

Nici zastosowane w odzieży muszą cechować się odpowiednią odpornością na wysoką temperaturę igły i tarcie powstające podczas szycia i wykończania, a także na rozciąganie i powracanie do pierwotnej długości podczas użytkowania produktu końcowego.

Jakość nici w odzieży może być oceniana na podstawie poniższych cech:

 • wytrzymałość szwów
 • odporność na tarcie
 • elastyczność
 • odporność na działanie substancji chemicznych
 • palność
 • trwałość kolorów.


Szwalność nici

„Szwalność” nici to termin służący do określenia parametrów szwalniczych nici. Nici cechujące się dobrą szwalnością mają jednolitą średnicę i odpowiednie wykończenie powierzchni. Jednolita budowa nici wpływa pozytywnie na jej wytrzymałość, zmniejsza także poziom tarcia podczas maszynowego szycia ściegów. Przyczynia się także do zmniejszenia zjawiska zrywania nici, co pozwala na obniżenie kosztów generowanych przez konieczność ponownego nawlekania nici i naprawy ściegów, a także do produkcji wyrobów wyższej jakości.  

Parametry szwalnicze

Nici o doskonałej szwalności cechują się następującymi parametrami:

 • Brak zerwań nici podczas szybkiego szycia
 • Równomierne formowanie ściegów
 • Brak przepuszczeń ściegów
 • Równomierność zapobiegająca zmianom naprężenia nici podczas szycia
 • Wysoka odporność na tarcie
 • Wystarczająco gładka powierzchnia pozwalająca na bezproblemowe przechodzenie nici przez wszystkie elementy maszyny.

Klasyfikacja nici

Istnieje wiele metod klasyfikacji nici. Niektóre podziały nici są oparte o

 • Rodzaj surowca
 • Budowę nici
 • Wykończenie nici

1. Klasyfikacja nici w oparciu o rodzaj surowca

Naturalne
Dziś nici wykonane z naturalnych surowców rzadko znajdują zastosowanie w przemyśle szwalniczym. Spośród nici pochodzenia naturalnego, najpopularniejsze są te wykonane z włókien bawełnianych.

Syntetyczne
Ograniczenia włókien naturalnych sprawiły, że zaczęto korzystać z nici wykonanych z włókien syntetycznych, które cechują się wyjątkowo wysoką wytrzymałością właściwą, odpornością na tarcie i działanie substancji chemicznych. Są również w dużym stopniu odporne na działanie wilgoci, pleśni, insektów i bakterii.

2. Klasyfikacja nici w oparciu o ich budowę

Nici odcinkowe są wykonane z włókien naturalnych lub syntetycznych. Poliestrowe nici z włókien ciętych to najczęściej stosowany rodzaj nici. Cechują się wyższą wytrzymałością niż nici bawełniane o tym samym rozmiarze i dostępne są w szerokiej gamie kolorów i rozmiarów.

Nici rdzeniowe są połączeniem włókien ciętych i ciągłych filamentów. Najpopularniejsze nici rdzeniowe składają się z wielu składowych, gdzie każda składowa wykonana jest z poliestrowego rdzenia osłoniętego włóknami bawełnianymi lub poliestrowymi.

Taka budowa nici łączy w sobie wytrzymałość poliestrowego filamentu oraz dobrą szwalność oplotu wykonanego z poliestru lub bawełny. Nici rdzeniowe znajdują zastosowanie w szybkobieżnych maszynach szwalniczych w produkcji wielu rodzajów odzieży, szczególnie tam gdzie szwy muszą cechować się wysoką wytrzymałością.

Nici filamentowe są wytrzymalsze niż nici odcinkowe o takim samym rozmiarze i rodzaju zastosowanego surowca. W powszechnym zastosowaniu znajdują się trzy rodzaje nici filamentowych:

Nici z pojedynczego włókna (monofilamenty) są zbudowane z jednego włókna ciągłego o określonej grubości. Pomimo tego, że cechują się wysoką wytrzymałością, jednolitą budową i niskim kosztem produkcji, są również mało sprężyste, sztywne i chropowate w dotyku. Dlatego też są stosowane głównie do podszywania, a poza zastosowaniami odzieżowymi do szycia dekoracji okiennych i tapicerek meblowych.
Nici multifilamentowe gładkie są zbudowane ze skręconych ze sobą dwóch lub większej liczby poliamidowych lub poliestrowych włókien ciągłych. Znajdują zastosowanie tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość nici, na przykład w produkcji obuwia, odzieży skórzanej i wyrobów przemysłowych.

Nici teksturowane są przeważnie wykonane z włókien poliestrowych i znajdują zastosowanie jako nici dolne w ściegach drabinkowych. Teksturowane włókna zapewniają lepsze pokrycie i wydłużenie przędzy, sprawiają jednak, że nici mają większą tendencję do zaczepiania się.

 

 

Podstawy budowy nici

Wszystkie tradycyjne nici szwalnicze na początku cyklu produkcyjnego znajdują się w formie zwykłej przędzy. Te podstawowe nitki przędzy uzyskuje się poprzez skręcenie stosunkowo krótkich włókien lub drobnych włókien ciągłych.
Podstawowe pojęcia związane z budową nici:

Skręt – „skręt” nici jest określony jako liczba zwojów przypadająca na jednostkę długości. Odpowiednia ilość zwojów zapewnia dobre scalenie włókien/składowych nici oraz właściwą wytrzymałość i sprężystość. Jeżeli skręt nici jest zbyt duży, to z powodu ruchliwości nici może powodować tworzenie się węzełków, pętelek oraz zgrubień, które uniemożliwiają właściwe formowanie ściegów.

Kierunek skrętu – skręt „S” jest określany jako lewostronny, natomiast skręt „Z” - jako prawostronny. Do większości jednoigłowych stębnówek oraz innych maszyn szwalniczych wykorzystuje się nici o kierunku skrętu „Z”. Skręt „S” sprawia, że nici rozwarstwiają się podczas szycia ściegów.

Kierunek skrętu nie ma wpływu na wytrzymałość nici, może jednak wpływać negatywnie na jej szwalność w przypadku zastosowania w nieodpowiednich maszynach.

Składowa i kord – Przędze składowe są skręcane razem, tworząc nitkę skręconą. Najpopularniejsze są nici podwójne, potrójne lub poczwórne, które mogą być skręcane ze sobą w nici kordowe. Najbardziej popularne są kordy czterokrotne, sześciokrotne lub dziewięciokrotne.

Rozmiar – całkowita grubość ostatecznie wyprodukowanej nici jest określana jako „grist”, „numer tkt (ticket)”, „Tex” lub „count”. W zależności od oczekiwanej wytrzymałości szwu, nić powinna być jak najcieńsza. Grubsze nici cechują się wyższą wytrzymałością w porównaniu do drobniejszych nici o tym samym składzie i budowie. Cienkie nici zagłębiają się w powierzchni tkaniny, przez co są narażone na ścieranie w mniejszym stopniu niż szwy wykonane z grubszych nici. Umożliwiają również zastosowanie lżejszych igieł, które nie zniekształcają tkaniny tak bardzo jak grubsze igły.

3. Klasyfikacja nici na podstawie rodzaju wykończenia

Wykończenie nici ma dwie funkcje

1. Poprawa szwalności nici
Niektóre rodzaje wykończeń poprawiają wytrzymałość czy odporność nici na ścieranie; jednym z tego typu wykończeń jest lubrykacja nici.

2. Spełnienie określonych wymogów funkcjonalnych
Niektóre rodzaje wykończeń nici nadają im właściwości przeciwgrzybiczne i antystatyczne lub zwiększają ich odporność na działanie wody i ognia.

Szpule i nawoje nici

Nici przewijane są na różne nawoje dopasowane do ich typu, rodzaju stosowanych maszyn szwalniczych oraz określonych wymogów, które muszą spełniać materiały. Nawój zapewnia odpowiedni transport i wykorzystanie nici. Mogą być oznaczone odpowiednimi kolorami, zapewniając łatwą identyfikację nici określonego typu.


Terminologia związana z nićmi

Szeroki wachlarz dostępnych nici sprawia, że klient powinien zapoznać się z podstawowymi pojęciami określającymi ważne właściwości nici, co umożliwi skuteczną ocenę różnic pomiędzy poszczególnymi produktami.

Wytrzymałość na zrywanie to siła rozciągająca, przy której nić pęka, wyrażona w gramach lub kilogramach.

Wytrzymałość właściwa jest wyliczana poprzez podzielenie wytrzymałości na zrywanie przez grubość nici.

Wytrzymałość pętli to obciążenie wymagane do zerwania kawałka nici przełożonego przez drugi kawałek tej samej nici.

Minimalna wytrzymałość pętli to wytrzymałość najsłabszej pętli w szeregu (testowana na ciągłym kawałku nici).

Wydłużenie przy zerwaniu to długość, o którą wydłuży się nić w momencie jej pęknięcia przy rozciąganiu, wyrażona jako procent jej pierwotnej długości.

Moduł to określenie wartości liczbowej oznaczającej sposób zachowania się materiału pod wpływem siły rozciągającej.

Sprężystość to własność nici, dzięki której wraca ona do swojej pierwotnej długości po rozciągnięciu o określoną długość.

Wykurcz to długość, o którą skraca się nić pod wpływem procesów termicznych lub prania.

Zawartość wilgoci to masa wchłoniętej przez nić lub włókno wilgoci wyrażona jako procent masy całkowicie suchego materiału.

Cechy dobrych jakościowo nici

Dobra wytrzymałość na zrywanie zabezpiecza szwy podczas prania i noszenia.

Gładka powierzchnia i brak uszkodzeń nici zapewniają mniejsze tarcie podczas przechodzenia nici przez igłę i tkaninę podczas szybkiego szycia. Odpowiednia lubrykacja nici zwiększa jej szwalność i odporność na tarcie.

Jednolita grubość/średnica tworzą spójną nić, która szybko i gładko przechodzi przez uszko igły i tkaninę. Grubość nici ma również wpływ na jej wytrzymałość na zrywanie i tarcie oraz budowę skrętu. Nierówna nić może tworzyć krótkie węzły, które mogą zablokować się w oczku igły.

Dobra sprężystość pozwala na szybki powrót nici do pierwotnej długości po usunięciu obciążenia rozciągającego. Sprężystość nici ma wpływ na jej wytrzymałość oraz jakość wykonanych szwów.

Dobra trwałość kolorów zapewnia ochronę przed wybarwieniem nici podczas produkcji lub prania. Nici muszą być zatem równomiernie wybarwione.

Nici o niskiej kurczliwości stosowane w tkaninach o wysokiej kurczliwości zmniejszają ryzyko marszczenia się szwów.

Dobra odpornośćna działanie substancji chemicznych to pożądana cecha nici stosowanych w odzieży poddawanej praniu, wybielaniu lub czyszczeniu chemicznemu.

Dobra odporność na tarcie zapewnia dobrą szwalność i wytrzymałość nici.

Poniższe liczby to zestawienie rezultatów testu odporności nici na tarcie. Wyniki te pozwalają na porównanie odporności poszczególnych rodzajów nici:

Jeżeli przyjmiemy, że ciągłe włókna filamentowe (CF) lniane i wiskozowe cechują się współczynnikiem wytrzymałości równym 1, to:

 • Bawełna = 3
 • Jedwab cięty = 4
 • Poliestrowe włókna cięte = 12
 • Poliestrowe włókna ciągłe = 30
 • Poliamidowe włókna cięte = 40
 • Poliamidowe włókna ciągłe = 150

Dobra trwałość kolorów sprawia, że nici zachowują swoją barwę pomimo prania lub wystawienia na działanie światła. Kolor nici powinien być odporny na działanie czynników związanych z produkcją lub wykorzystaniem gotowego wyrobu.
Możliwa jest ocena odporności na wybarwienie przy działaniu innych czynników, takich, jak:

 • Chlorowana woda
 • Pot
 • Zimna woda
 • Czyszczenie chemiczne
 • Prasowanie - z użyciem pary lub bez
 • Wybielanie

W przypadku oceny kolorów za pomocą urządzenia do dopasowania kolorów może wystąpić minimalne zjawisko metameryzmu. Metameryzm to właściwość nici, która sprawia, że jej kolor wydaje się zmieniać pod wpływem zmian oświetlenia. Aby zapobiec temu zjawisku stosuje się standardowe elementy oświetleniowe.

Źródło: COATS (link do biuletynu)