2017-02-02

Charakterystyka pracy w programach do konstrukcji odzieży typu CAD

Szablon jest efektem modelowania, a wcześniej konstruowania formy odzieżowej przez konstruktora. Coraz częściej wykonuje się je w programach typu CAD (ang. computer aided design), dedykowanych branży odzieżowej. Pomimo wspólnej nazwy, program programowi nie jest równy. Każdy z dostępnych na rynku może wykonać szablon stopniowany, ale każdy w inny sposób. Jedne programy to typowe maszyny tylko do stopniowania, inne dają możliwość pełnego lub półpełnego modelowania, a jeszcze inne pozwalają ingerować w każdy etap powstawania szablonu. Ogólnie, możemy wyróżnić trzy sposoby pozyskiwania szablonów stopniowanych w programie CAD.

Pierwszy i najstarszy sposób pracy z programem oparty jest na stole do digitalizacji. Cechą takiej pracy jest wykonanie formy i modelowania ręcznie - na papierze przez konstruktora odzieży. Następnie, forma przylepiana jest do stołu do digitalizacji i krok po kroku obrysowywana myszką do digitalizacji. Należy pamiętać, że czasem są to długie i nieporęczne kawałki form, np. sukni. Zazwyczaj formę wprowadzoną w ten sposób do komputera należy jeszcze dodatkowo opracować - wstawić opis, umieścić nitkę prostą itp. Według badań, praca ta zabiera około 40% czasu potrzebnego na całkowite przygotowanie modelu w komputerze. Obecnie, dzięki coraz bardziej upowszechnianej fotodigitalizacji, czas ten znacznie się skraca.

Drugim dość popularnym sposobem pracy z programem CAD jest wykonanie modelu przez konstruktora od początku w komputerze. W zależności od programu, korzysta się wówczas z baz, które już są w programie lub dopiero trzeba je wprowadzić. Własną, sprawdzoną siatkę możemy zbudować za pomocą punktów i linii na stałych wartościach, zgodnie z obliczeniami, a następnie ją wystopniować. W niektórych programach siatkę można zbudować na podstawie wzorów, które powodują stopniowanie się linii w zależności od użytego rozmiaru. Mając bazę, kolejnym krokiem jest modelowanie. Obecnie wiele programów pozwala na wykonanie pełnego modelowania formy w programie. Jednak nie jest to regułą... Jeżeli chcemy pracować wg tego sposobu, warto upewnić się czy wybrany przez nas program jest w stanie wykonać każdy typ modelowania. Nie wszystkie programy mogą wykonać zaawansowane rozcięcia, sugeruje się wówczas digitalizację, jako uzupełnienie modelowania.

Trzecim i na chwilę obecną najbardziej innowacyjnym sposobem pracy jest wprowadzenie do programu zdjęcia sylwetki osoby i na tej podstawie uzyskania siatki odzieżowej na konkretny przypadek. Jest to najnowszy sposób pracy, przeznaczony raczej dla krawiectwa miarowego lub firm sprzedających własne kolekcje w standardowych rozmiarach i jednocześnie wykonujących krawiectwo miarowe. Przede wszystkim jednak, sposób ten dedykowany jest dla zakładów produkujących bardzo specyficzną odzież (np. sportową) dla odbiorców z całego świata, do których nie są w stanie wcześniej bezpośrednio dotrzeć w celu zwymiarowania.

Z pewnością, wybierając dla siebie program należy pamiętać o własnych potrzebach i oczekiwaniach.

mgr inż. Emilia Matysiak-Rozwens - ROZMAT Pracownia Szablonów - www.rozmat.pl