2017-05-09

PDM - program dla technologa

PDM - czyli z angielskiego Production Data Management - to oprogramowanie, które ma na celu podsumowanie pracy komórki wzorcowni oraz kontrolę całego modelu w produkcji. Zawiera w swoich danych wszystko co dotyczy danego modelu.

Niektóre firmy oferujące programy CAD/CAM mają w swej ofercie oprogramowanie PDM, inne nie. Wszystko sprowadza się do różnorodności zakładów korzystających z programów CAD, ich specyfiki i wymogów co do zawartości informacji na kartach. Często nie wszystkim podoba się to, co dany program PDM posiada i w jakiej formie jest to przedstawione. Na szczęście, oprogramowanie to nie jest obowiązkowe. Alternatywą dla niego jest... zwykły, znany użytkownikom komputerów, arkusz kalkulacyjny. W nim możemy zaprojektować nasze własne strony podsumowujące model, może niedokładnie takie jak te oferowane w programie PDM, ale dokładnie takie jakich nasza firma oczekuje. Oczywiście każda z firm, która taką dokumentację prowadzi ma inne priorytety, potrzeby i wymagania pod kątem informacji zawartych na kartach. Cechą wspólną wszystkich dokumentacji - i tych z oprogramowania PDM, i tych własnych z arkusza - jest widok modelu w postaci szkicu lub zdjęcia oraz nazwa firmy. Dalej na karcie pojawia się z reguły opis materiałów, kolory w jakich model będzie szyty, liczba sztuk w danym rozmiarze i kolorze. W karcie produkcyjnej pojawiają się próbki materiałów. Bywa, że na próbce pokazane jest za pomocą strzałki, jak układać szablony albo która ze stron jest wierzchem, a która spodem (jeżeli mamy do czynienia z materiałem dwustronnym). Z reguły, na pierwszej stronie zawarte są najważniejsze informacje dotyczące produkcji.

Kolejne strony to wytyczne  szycia naszych wyrobów - miejsce naszywania wszywek, przepis prania, oznaczenia zaszewek, w jaki sposób je szyć i interpretować, instrukcja klejenia taśmami wzmacniającymi, sposoby szycia i wykończenia poszczególnych węzłów odzieżowych. Poza tym, uwagi od projektanta i inne informacje, czasem detale, które składają się na nasz indywidualny charakter wyrobu.

Dalsza strona dotyczy z reguły wymiarów gotowej sztuki. Na szkicu zaprezentowane jest co i w jaki sposób mierzymy, a obok w tabelce przedstawiony jest wymiar szablonów „na gotowo” dla poszczególnych rozmiarów. Obok wymiarów w tabeli podana jest również tolerancja +/- błędu w szyciu. Tabelka albo wypełniana jest w sposób ręczny - jeżeli produkcja idzie do zakładu, który ma we własnym zakresie przygotować wszystko od szablonu po uszycie, albo jeżeli to my przygotowaliśmy szablony - wymiary są kopiowane z tabeli miar gotowych z programu CAD i wklejane do arkusza. Jeśli mamy do dyspozycji program PDM, wówczas są one automatycznie kopiowane po wskazaniu modelu z programu CAD.

Do karty dołączany jest widok układu szablonów ze zużyciem materiału i innymi informacjami ważnymi dla krojowni. W przypadku programu PDM układ kopiowany jest automatycznie, tak jak i wymiary po wskazaniu pliku zapisanego układu. W zależności od upodobań firmy, czasami w dokumentacji pojawia się lista szablonów jakie składają się na dany model. Karty z reguły różnią się szatą graficzną, ułożeniem kolejności informacji, ale są ważną integralną częścią procesu produkcji, ułatwiają pracę i eliminują podstawowe błędy, oczywiście pod warunkiem, że się je uważnie czyta.

mgr inż. Emilia Matysiak-Rozwens
ROZMAT Pracownia Szablonów

www.rozmat.pl