2017-07-17

Ogólnie o stopniowaniu

Stopniowanie odzieży według definicji podawanych w podręcznikach, to powiększanie lub zmniejszanie szablonów na podstawie istniejącego wzorca. W Polsce w sposób „legalny” zaistniało ono dopiero po II Wojnie Światowej. Wcześniej osoby stosujące stopniowanie nazywane były partaczami, a władze cechowe nie dopuszczały kogoś takiego do swoich szeregów... Na podstawie źródeł historycznych, a właściwie niewielkich w nich wzmianek, możemy tylko domniemać, że w czasie rewolucji przemysłowej kraje zachodnie poszukiwały tańszej siły roboczej i nowych rynków zbytu, w efekcie czego zaczęły pojawiać się u nas ich manufaktury i wyroby. Zatrudniano i przyuczano ludzi do przeszyć oraz wykonywania form stopniowanych, czego nie pochwalał cech. Odzież powstała w taki sposób była dużo tańsza od tej z ekskluzywnych domów mody, co w efekcie spowodowało, że dużo z nich zbankrutowało, a wielu znakomitych krawców miarowych przestawało dawać zatrudnienie innym krawcom. Rzeczą zrozumiałą była więc wielka niechęć bractwa cechowego do stopniowaczy i do ich sposobu pracy.

Obecnie wszystkie programy komputerowe mają za zadanie albo wystopniować wykonany w rękach szablon, albo umożliwić jego wykonanie z jednoczesnym wystopniowaniem, tak by znacznie przyspieszyć proces tworzenia nowego modelu.

Definicja stopniowania może sugerować, że proces ten należy do czynności łatwej i nieskomplikowanej, jednak wbrew pozorom, ani łatwy ani oczywisty nie jest. Wyobraźmy sobie stopniowanie popularnego T-shirt’a... Oczywiście, każdy powie, że w tym wypadku to nic trudnego. A teraz wyobraźmy sobie suknię wieczorową z draperią na ramieniu, boku i talii, przy czym szablon przodu pozostaje jeden... Cóż, stopniowanie w tym wypadku już takim banalnym nie jest... Taki przód wymaga wyobraźni przestrzennej, a nabycie wprawnego spojrzenia na formę i jej właściwy kształt okupione jest czasem spędzonym przy stopniowaniu punktowym.

Z reguły każda firma ma własne zasady ogólne, według których wykonuje stopniowanie. Często zebrane są one w postaci skoroszytu, w którym umieszczone są reguły stopniowania wraz z podanymi przyrostami według współrzędnych X i Y dla różnych klasycznych przypadków odzieży. Dla jednego typu modelu robi się szablon tyłu węższy niż przodu, a dla kolejnego już nie; w jednym przypadku przody stopniuje się więcej, a w drugim mniej...

Nie można oczekiwać, że wszyscy posługują się tymi samymi zasadami i stopniują w taki sam sposób. Stopniowanie, w zależności od preferencji własnych, można wykonywać względem linii szyi, głębokości pachy albo według punktu biustu. W każdym ze sposobów punkty stopniowania będą inaczej rozłożone, a konstrukcja na pierwszy rzut oka będzie miała inny wygląd. Jeżeli do każdego wymienionego wcześniej przypadku zastosujemy tę samą tabelę antropometryczną, efekt końcowy powinien być ten sam. Jeżeli każdy stopniować będzie wg własnego pomysłu, wówczas uzyskamy różne wielkości szablonów większych i mniejszych. Sprowadza się to do różnego pojęcia przyrostów w stosunku do rozmiaru bazowego.

mgr inż. Emilia Matysiak-Rozwens
ROZMAT Pracownia Szablonów

www.rozmat.pl