Jubileusz 80-lecia - POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA 1929

16 maja polska branża targowa obchodzi wyjątkowy jubileusz - 80 lecie Powszechnej Wystawy Krajowej, największej wystawy gospodarczej w dziejach Polski, która położyła podwaliny pod nowoczesną organizację targów.

Powszechna Wystawa Krajowa, zwana potocznie PeWuKą, została zorganizowana w 1929 r., z okazji 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej idea narodziła się w Warszawie, jednak dzięki targowym tradycjom Poznania oraz wysiłkowi osób takiego formatu jak ówczesny prezydent miasta Poznania Cyryl Ratajski czy Stanisław Wachowiak, dyrektor PWK, Wystawa odbyć mogła się właśnie w stolicy Wielkopolski. Protektorat nad PeWuKą objął Ignacy Mościcki a na czele Komitetu honorowego stanął Józef Piłsudski.

Wystawa prezentowała dorobek gospodarczy, kulturalny, naukowy i polityczny kraju, który na mapie Europy widniał krótko, bo zaledwie dekadę - po okresie ponad 120 lat politycznego niebytu. Od maja do września 112 pawilonów PeWuKi zwiedziło 4,5 miliona osób z całego świata. To ponad cztery razy więcej zwiedzających niż obecnie w ciągu roku w odniesieniu do wszystkich targów w Polsce!

Goście wyjeżdżali z Poznania zafascynowani miastem, nowoczesną architekturą pawilonów, atrakcjami i przede wszystkim - interesującą ekspozycją. Nigdy wcześniej ani nigdy później Polacy nie zorganizowali tak potężnej wystawy, z której rozmachem dziś równać się mogą wyłącznie światowe wystawy EXPO. 

- Powszechna Wystawa Krajowa była najważniejszą imprezą w całej 88-letniej historii Targów Poznańskich ze względu na rangę i śmiałość przedsięwzięcia, skalę nowych inwestycji, liczbę wystawców i zwiedzających, rozmach imprez towarzyszących. PeWuKa ukształtowała wizerunek naszego miasta jako handlowej stolicy Polski, który współcześnie jest silną wartością Poznania - powiedział Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania.

Ekspozycja PeWuKi obejmowała polskie dokonania w dziedzinie przemysłu, handlu, rolnictwa, opieki społecznej, wychowania fizycznego, higieny i sportu oraz kulturę, sztukę i naukę. W pawilonach tematycznych prezentowano m.in. przemysł ciężki, metalowy, lotniczy, samochodowy czy elektrotechnikę. Swoje pawilony miały też Przemysł Drzewny, Handel i Ubezpieczenia czy Rzemiosło. Panie chętnie odwiedzały Pawilon Pracy Kobiet oraz pawilony poświęcone włókiennictwu, konfekcji, galanterii i jedwabnictwu. Oryginalnym kształtem z trzema wieżami wyróżniał się Pawilon Przemysłu Wódczanego. Goście odwiedzali także Pawilon Przemysłu Likierowego i Koniakowego oraz pawilony Fabryki Czekolady Goplana, firmy E.Wedel i syn czy Browaru Okocimskiego.

- Uznanie wzbudza nowoczesna organizacja Powszechnej Wystawy Krajowej. - mówi Przemysław Trawa, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich - Szczególny podziw budzi gigantyczna praca służb prasowych, które wysłały do dziesiątek krajów świata materiały informacyjne o PeWuCe. W efekcie w prasie światowej ukazało się 60 tysięcy entuzjastycznych artykułów o Wystawie.

Wydarzenia z okazji Jubileuszu 80-lecia PeWuKi w Poznaniu

Galeria zewnętrzna
16 maja na pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich zawiśnie największa galeria zewnętrzna w centrum Poznania. Składać się na nią będzie 11 wielkoformatowych wydruków i plansz. Największa z nich mierzy ponad 35 metrów szerokości, a jej całkowita powierzchnia stanowić będzie ponad 200 m. kw. Galerię zewnętrzną będzie można oglądać przez kilka miesięcy.

Wystawa pamiątek
Międzynarodowe Targi Poznańskie we współpracy z „Polską Głosem Wielkopolskim” przygotowały wystawę pamiątek z PeWuKi, które poznaniacy przechowują do dziś, a także tych, które MTP zgromadziły w swoim archiwum. Będzie można obejrzeć m.in. zdjęcia, albumy, przewodniki po wystawie, mapy i plany, a także filiżankę z PeWuKi, która przeżyła bombardowanie, Wielką Księgę Radiową, srebrny puchar, którym Cyryl Ratajski wzniósł toast, porcelanową Wieżę Górnośląską czy oryginalne papierośnice, kieliszki, medale i odznaki. Wystawę „Powszechna Wystawa Krajowa 1929. Tu narodził się międzynarodowy Poznań" będzie można oglądać do 19 czerwca w Holu Wschodnim MTP, przy ul. Głogowskiej 14, w godzinach 10.00 -18.00. Wstęp poza dniami targowymi jest bezpłatny.

Echo Powszechnej Wystawy Krajowej
Przygotowane przez Targi Poznańskie specjalne jubileuszowe wydanie gazety „Echo”, wzorowanej na oryginalnym „Echu Powszechnej Wystawy Krajowej” z 1929 roku będzie można otrzymać 14 i 15 maja na ulicach Poznania, gdzie gazetka będzie rozdawana. Niewątpliwą ciekawostkę stanowi artystycznie odtworzona mapa PeWuKi narysowana ręką plastyka, na której zobaczymy m.in ulicę Focha (dzisiejsza Roosevelta), PeWuKowe Wesołe Miasteczko, Wieżę Górnośląską, która stała w czasie PeWuKi na miejscu dzisiejszej iglicy, zatłoczone międzywojenne tramwaje oraz podniebne sterowce.

Film dokumentalny „PeWuKa - obrazki z wielkiej Wystawy”
Marcin Januszkiewicz - dziennikarz, realizator telewizyjny, popularyzator wiedzy o Poznaniu i jego ciekawostkach - we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, przygotował film dokumentalny o Powszechnej Wystawie Krajowej, który zostanie wyemitowany na antenie TVP Polonia oraz lokalnej telewizji publicznej w Poznaniu. Jak tłumaczy autor „film ma być próbą odpowiedzi na pytanie jakie szczególne warunki mentalnościowe, kulturowe, jakie zdolności poznaniaków i Wielkopolan sprawiły, że to właśnie w Poznaniu w 1929 roku zorganizowano największe w dziejach Polski przedsięwzięcie promujące ówże kraj we wszelkich dziedzinach jego aktywności.

Album na rocznicę PeWuKi 
Unikatowy album o międzywojennym Poznaniu - „Miasto z wizją. Poznań w dwudziestoleciu międzywojennym" autorstwa Danuty Bartkowiak oraz Jakuba Skuteckiego - pojawi się na rynku księgarskim 16 maja, w 80. rocznicę otwarcia PeWuKi. Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo, które w całości traktuje o latach międzywojennych. 350 fotografii, wiele publikowanych po raz pierwszy, pokazuje miasto, które łączy w sobie dwa żywioły - niemiecki i polski. Miasto, w którym, pruskie budowle sąsiadują z monumentalną architekturą lat międzywojennych. W którym, dzięki rozsądkowi poznaniaków, harmonijnie funkcjonuje stare z nowym, tworząc nową jakość. Widać na nim przestrzeń, rozmach i ruch, czyli wszystko to, co powoduje, że miasto tętni życiem. Album wydało Wydawnictwo Miejskie, a jego premiera odbędzie się 16 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

O PeWuCe w Szreniawie
Od 25 kwietnia czynna jest wystawa czasowa w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie: „Żywy pomnik jedności narodowej [...]". Dział rolniczy na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.”. Wystawa potrwa do 9 sierpnia 2009 r.

Zapraszamy do zapoznania się z historią PeWuKi na stronie www.mtp.pl